Menu
Your Cart

Όροι και προϋποθέσεις

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 2. Εισαγωγή.

Η  επιχείρηση με την επωνυμία «Δ.Κ. ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ Ε.Ε» και διακριτικό τίτλο «D.K.COSMETICS», με έδρα τον Κορυδαλλό (Δ/ση: Θεσπιέων 40 - Κορυδαλλός - Τ.Κ. 18122 - Αθήνα - Νομός Αττικής - Ελλάδα), ΑΦΜ: 801320554, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού - Νίκαιας, e-mail: [email protected], παρέχει τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας της www.catrinbeaute.gr, η οποία περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της άνω  επιχείρησης, στους χρήστες της ιστοσελίδας να ενημερωθούν για τα προϊόντα που προσφέρει και να προβούν, εάν το επιθυμούν, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους σε αγορές προϊόντων. Για τις ανάγκες της παρούσας και για λόγους συντομίας θα καλείστε ο ΧΡΗΣΤΗΣ (είτε είστε επισκέπτης είτε εγγεγραμμένος χρήστης, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα).

Η  επιχείρηση ρητώς δηλώνει και ο ΧΡΗΣΤΗΣ συναινεί με τη δήλωση αυτή ότι η διατήρηση εκ μέρους της  επιχείρησης της παρούσας ιστοσελίδας δεν αποτελεί πρόταση για κατάρτιση σύμβασης πώλησης με τον εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ.

 1. Πλαίσιο και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και εγγραφής.
 2. Για την περιήγηση στη σελίδα δεν είναι απαραίτητο o επισκέπτης του παρόντος ιστοχώρου να είναι εγγεγραμμένος ΧΡΗΣΤΗΣ. 
 3. Η διαδικασία εγγραφής για τον εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗ ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει ο ΧΡΗΣΤΗΣ κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι ορθά, ειλικρινή, ακριβή, και πλήρη. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο από τα στοιχεία που έδωσε κατά την εγγραφή του αλλάξει, υποχρεούται να προβεί στην αντίστοιχη επικαιροποίησή του στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας μέσω των υποδεικνυομένων από την ιστοσελίδα βημάτων κάνοντας την απαραίτητη αλλαγή του στοιχείου που άλλαξε. 

III. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα καθώς και οι ανωτέρω αγορές θα διέπονται από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας αλλά και από την κείμενη νομοθεσία και τους οποίους ο ΧΡΗΣΤΗΣ με την είσοδο του υποχρεούται να αναγνώσει και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Ειδικώς για τη σύναψη σύμβασης πώλησης αγαθών, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί τις εκ του Νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις σχετικά με την ικανότητά του να προβαίνει στη σύναψη των συμβάσεων αυτών καθώς και να είναι ενήλικος.

 1. Τροποποιήσεις.
 2. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η επιχείρηση δηλώνει ότι στην έννοια του περιεχομένου της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα προϊόντα και οι τιμές τους, οι πιθανές προσφερόμενες υπηρεσίες, οι επιμέρους σελίδες και κατηγορίες, κ.λπ.
 3. Η επιχείρηση μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιήσει ορισμένες διατάξεις των όρων συμπεριλαμβανομένων στη έννοια των όρων και των όρων πώλησης, πάντα εντός των επιτρεπομένων ορίων του νόμου. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να ανατρέχει σε αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεται την εν λόγω ιστοσελίδα. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και των τροποποιήσεών τους.
 4. Παρεχόμενες πληροφορίες.

Μέσω της ιστοσελίδας της  επιχείρησης ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να πληροφορηθεί λεπτομέρειες για τα προϊόντα της επιχείρησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες να είναι ορθές και ακριβείς με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή εκ γραφικής παραδρομής λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει χωρίς υπαιτιότητα της ατομικής επιχείρησης.

 1. Υπερσύνδεσμοι - σύνδεσμοι.

Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή συνδέσμους, προς ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα. Η επιχείρηση δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια αυτών των ιστότοπων ούτε για τη διαθεσιμότητά τους. Περαιτέρω ενημερώνει το ΧΡΗΣΤΗ, ότι η καθεμία από τις ιστοσελίδες διέπεται από δικούς της όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει και συνιστά στο ΧΡΗΣΤΗ να λάβει γνώση του περιεχομένου τους πριν περιηγηθεί στις ιστοσελίδες αυτές.

 1. Αποθήκευση – Εκτύπωση όρων.

O ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να προβεί στην αποθήκευση ή εκτύπωση του συνόλου των όρων χρήσης.

 1. Επικοινωνία.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση που επιθυμεί να διευκρινίσει οτιδήποτε αφορά εν γένει τους όρους περιήγησης, χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, και τους όρους πώλησης των προϊόντων αλλά και στην περίπτωση που επιθυμεί να εκφράσει οποιαδήποτε απορία, σχόλιο ή παράπονο, να επικοινωνήσει με την ατομική επιχείρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , ή στον αριθμό τηλεφώνου 0030 2104002604.

 1. Κατοχή δικαιωμάτων.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκουν στην επιχείρηση ή σε τρίτα πρόσωπα συμβατικά συνδεόμενα με αυτήν. Η επιχείρηση δηλώνει ότι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το εν γένει περιεχόμενο του ιστότοπου https://www.catrinbeaute.gr , συμπεριλαμβανομένων του λογότυπου, των φωτογραφιών, των γραφικών, των σχεδίων, των κειμένων αλλά και ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, ο τρόπος παρουσίασης των ενοτήτων και των κατηγοριών προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας με τις οποίες πρέπει να συναινεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ, εάν επιθυμεί να συνεχίσει την περιήγηση του ή την αγορά κάποιου προϊόντος.

Συνεπώς, ο ΧΡΗΣΤΗΣ απαγορεύεται να χρησιμοποιεί οτιδήποτε από το περιεχόμενο της ανωτέρω ιστοσελίδας για εμπορικό ή επιχειρηματικό σκοπό. Περαιτέρω, ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα της ατομικής επιχείρησης και την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.catrinbeaute.gr  με τρόπο που να προσβάλλουν και ενδέχεται να δημιουργήσουν ζημία στην ίδια ή σε τρίτους.

 1. ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 2. Η τήρηση του απορρήτου εκ μέρους της επιχείρησης στην οποιαδήποτε συναλλαγή της με το ΧΡΗΣΤΗ αποτελεί προτεραιότητά της. Οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφορίας ή στοιχείου από τον ΧΡΗΣΤΗ στην επιχείρηση, είτε στην περίπτωση που γίνεται ηλεκτρονική παραγγελία με χρήση κωδικών και δήλωση ορισμένων στοιχείων που απαιτούνται είτε γίνεται τηλεφωνική παραγγελία και ο ΧΡΗΣΤΗΣ δηλώνει τα στοιχεία που του ζητούνται είναι εμπιστευτική και ενδεχόμενη χρήση τους λαμβάνει χώρα μόνο όταν απαιτείται για την εκτέλεση προσφερομένων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών. Όλα τα δεδομένα–πληροφορίες κρυπτογραφούνται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και σε κάθε περίπτωση φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
 3. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση επισημαίνει στο ΧΡΗΣΤΗ, ότι θα πρέπει και ο ίδιος να μεριμνά για τον εμπιστευτικό και απόρρητο χαρακτήρα των ανωτέρω πληροφοριών και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα καθώς και να προβαίνει μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής με την ατομική επιχείρηση σε ασφαλή έξοδο από το λογαριασμό του. Η ασφαλής ηλεκτρονική πρόσβαση στον ιστοχώρο https://www.catrinbeaute.gr  , προκείμενου ο ΧΡΗΣΤΗΣ να προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων, επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης από το ΧΡΗΣΤΗ ενός Κωδικού Εισόδου (όνομα ΧΡΗΣΤΗ) και ενός Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (κωδικός). Μέσω της καταχώρησής τους ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να έχει απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Η επιχείρηση επισημαίνει στο ΧΡΗΣΤΗ ότι μόνο αυτός, μέσω των ανωτέρω κωδικών έχει πρόσβαση στα στοιχεία του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας τους έναντι τρίτων προσώπων και η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο πλην του ΧΡΗΣΤΗ. Σε περίπτωση απώλειας ή παρά τα ανωτέρω καθοιονδήποτε τρόπο ανακοίνωσης του κωδικού υποχρεούται ο ΧΡΗΣΤΗΣ να ειδοποιήσει άμεσα την επιχείρηση στο [email protected] , αλλιώς η επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ενδεχόμενη χρήση του μυστικού κωδικού από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

III. Η επιχείρηση ενημερώνει τους ΧΡΗΣΤΕΣ ότι για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιεί υψηλό πιστοποιητικό ασφαλείας.

Στην παρούσα ιστοσελίδα εμφαίνονται τα κάτωθι αναγνωριστικά πιστοποίησης.

 • Λουκέτο - Διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο, που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του browser, όταν η τοποθεσία είναι ασφαλής.
 • Περιβάλλον https - Το URL μιας ασφαλούς τοποθεσίας ξεκινάει με https αντί για http. Το "s" αντιστοιχεί στη λέξη secure.
 • Πράσινη μπάρα - Το πράσινο χρώμα στην μπάρα διευθύνσεων του browser υποδηλώνει τη χρήση Extended Validated πιστοποιητικού.
 • Trust Seals - Εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, για να υποδείξουν πως οι τοποθεσίες είναι ασφαλείς και ελεγμένες από τους παρόχους.
 • Η πρόσβαση στα συστήματα της ατομικής επιχείρησης (servers) ελέγχεται από firewall.
 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επισημαίνει ότι είναι ευθύνη του ΧΡΗΣΤΗ να εξασφαλίσει τον τεχνικό εξοπλισμό και την κατάλληλη υποδομή, που θα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και να φιλτράρει οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή του όπως ενδεικτικά Ιούς (Viruses), Σκουλήκια (Worms), Δούρειους Ίππους (Trojan Horses), Spyware κ.λ.π. Δεν θεωρείται υπεύθυνη η ατομική επιχείρηση για απώλειες ή ζημίες, που ενδέχεται να προκύψουν π.χ ενδεικτικά σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή του ΧΡΗΣΤΗ, ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.
 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 3. Η τήρηση του απορρήτου εκ μέρους της ατομικής επιχείρησης θεωρείται, όπως ήδη ανωτέρω αναφέρεται, δεδομένη.
 4. Για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται ο ΧΡΗΣΤΗΣ να δηλώσει ορισμένα στοιχεία ή στην περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας να δηλώσει ορισμένα στοιχεία μέσω τηλεφώνου, για τα οποία μάλιστα δεσμεύεται ότι είναι αληθή και ακριβή και οφείλει προς τούτο να τα επικαιροποιεί σε περίπτωση αλλαγής τους. Με την εγγραφή του ο ΧΡΗΣΤΗΣ αυτόματα συναινεί στη συλλογή των στοιχείων αυτών εκ μέρους της επιχείρησης. Περαιτέρω για την πραγματοποίηση αγορών θα ζητηθούν και περαιτέρω στοιχεία από το ΧΡΗΣΤΗ. Με την καταχώρισή τους ή/και την καταγραφή τους τηλεφωνικά ο ΧΡΗΣΤΗΣ αυτόματα συναινεί στη συλλογή των στοιχείων αυτών εκ μέρους της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία του ΧΡΗΣΤΗ και των συναλλαγών του, εκτός αν έχει τη συναίνεσή του ή αυτό επιβάλλεται εκ του Νόμου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

 1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τα δικαιώματα, τα οποία προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997.
 2. Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή συνδέσμους, προς ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα. Η περιήγηση σε αυτές τις σελίδες διέπεται από τους δικούς τους όρους χρήσης και επομένως τη δική τους πολιτική για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την οποία η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει και ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να ενημερωθεί με δική του επιμέλεια πριν περιηγηθεί σε αυτές.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο ΧΡΗΣΤΗΣ στη διάθεσή της επιχείρησης με την εγγραφή του ως μέλος ή κατά την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής παραγγελίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του σε σχέση με την παρούσα ιστοσελίδα . 

Τέλος η επιχείρηση ενημερώνει το ΧΡΗΣΤΗ ότι η παρούσα ιστοσελίδα κάνει χρήση της υπηρεσίας GOOGLE ANALYTICS.

Γ1. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

 1. Νομικό πλαίσιο και προϋποθέσεις.
 2. Οι κάτωθι αναφερόμενοι όροι πώλησης διέπουν ταυτόχρονα και παράλληλα με το σύνολο των όρων χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας τις πωλήσεις των προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει ότι πριν προβεί στην αγορά προϊόντων ανέγνωσε τόσο τους όρους χρήσης όσο και τους όρους πώλησης των προϊόντων και τους αποδέχεται.
 3. Η σύναψη σύμβασης πώλησης αγαθών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ την τήρηση των από την κείμενη νομοθεσία οριζομένων προϋποθέσεων σχετικά με την ικανότητα του να συνάπτει την ανωτέρω σύμβαση καθώς και ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι ενήλικος.
 4. Εγγραφή Χρήστη.

Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιθυμεί να εγγραφεί (σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από την ιστοσελίδα) και να δηλώσει τα προσωπικά στοιχεία του, όπως ήδη ανωτέρω στους γενικούς όρους περιγράφεται υπό στοιχ. Α.

 1. Δήλωση στοιχείων παραγγελίας.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει κατά την παραγγελία του να δηλώνει ορθά και ακριβή στοιχεία. Πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία παραγγελίας, ήτοι πριν την αποστολή της με βάσει την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ακυρώσει ή να διαφοροποιήσει την παραγγελία είτε αλλάζοντας το είδος των προϊόντων είτε την ποσότητα αυτών. Η επιχείρηση συνιστά στο ΧΡΗΣΤΗ προς αποφυγή λαθών να προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο του συνόλου των στοιχείων της παραγγελίας πριν την αποστολή της.

 1. Παρουσίαση προϊόντων.

Για κάθε προϊόν, που πωλείται μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.catrinbeaute.gr, γίνεται από την επιχείρηση παρουσίαση αυτού και των βασικών χαρακτηριστικών του στην οικεία σελίδα. Παρά το γεγονός ότι έχει καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια από την επιχείρηση, ώστε η παρουσίαση των προϊόντων να είναι πλήρης και ακριβής, ωστόσο εξαιτίας τεχνικών παραμέτρων όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω της χρήσης συγκεκριμένου διαδικτυακού προγράμματος περιήγησης τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ενδεχομένως να παρουσιάζουν διαφοροποίηση π.χ. ως προς τον τρόπο εμφάνισης, το χρώμα, κ.λ.π. Ουδεμία ευθύνη φέρει η επιχείρηση για ενδεχόμενες τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις. Για όποια προϊόντα προσφέρονται διαστάσεις, οι οποίες έχουν υπολογιστεί, όπως π.χ χωρητικότητα, ο υπολογισμός έχει γίνει κατά προσέγγιση. Περαιτέρω ενδέχεται να διαφοροποιείται και η συσκευασία των προϊόντων. Για περαιτέρω απορίες ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να επικοινωνεί με το τμήμα πωλήσεων (ωράριο καταστημάτων) στη διεύθυνση Δερβενακίων 46 - Κορυδαλλός, (αριθμός τηλεφώνου 0030 2104002604) ή με e-mail στο [email protected]  .

 1. Περιγραφή διαδικασίας αγοράς.
 2. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, για να προβεί σε αγορά των προϊόντων, που επιθυμεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης θα ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα, όπως αυτά εμφανίζονται στην οικεία σελίδα.
 3. Ειδικότερα, θα επιλέξει για το «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» του τα προϊόντα που επιθυμεί και τον τόπο παράδοσης, και θα αποστέλλει την παραγγελία του ακολουθώντας τα σχετικά εικονίδια και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στην ιστοσελίδα και εφόσον έχει επιλέξει και τον τρόπο πληρωμής.

III. Με την επιλογή του εικονιδίου «Παρακαλώ διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους χρήσης» ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί και αποδεχθεί το σύνολο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και ειδικά των όρων πώλησης και ιδιαιτέρα την τιμή των προϊόντων και τους όρους παράδοσης και αποστολής των προϊόντων.

 1. Στη συνέχεια, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ενημερωθεί από την επιχείρηση, μέσω ενός αυτοματοποιημένου e-mail, η αποστολή του οποίου συνεπάγεται τη λήψη της παραγγελίας από την ατομική επιχείρηση.Τέλος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποστέλλει στο ΧΡΗΣΤΗ ενημερωτικό e-mail, ότι η παραγγελία του έχει αποσταλεί. 
 2. α. O ΧΡΗΣΤΗΣ έχει επιπλέον τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων από τα περιλαμβανόμενα και εμφανιζόμενα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να τηλεφωνεί στο τηλέφωνο 2104002604 και να δηλώνει το/τα προϊόν/-ντα που έχει επιλέξει καθώς και τα στοιχεία που θα του ζητηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποστολή του προϊόντος ή των προϊόντων, που θα παραγγείλει. Πιο συγκεκριμένα θα του ζητηθούν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης, τηλέφωνο, e-mail, κωδικός ονομασίας προϊόντος, αριθμός τεμαχίων, να επιβεβαιώσει τον τρόπο πληρωμής, το τελικό κόστος της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής σε περίπτωση που υπάρχουν καθώς και το κόστος αντικαταβολής, εάν έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος πληρωμής. 

β. Ειδικώς για την περίπτωση των τηλεφωνικών παραγγελιών ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να χρησιμοποιεί ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό και την αντικαταβολή. Η αποστολή του/των προϊόντος/ντων θα πραγματοποιείται μετά την κατάθεση της συνολικής-τελικής αξίας της παραγγελίας του ΧΡΗΣΤΗ στους κατωτέρω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς στις οικείες παραγράφους περί πληρωμής και την αποστολή αντιγράφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο [email protected] . στην περίπτωση κατά την οποία ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει επιλέξει αυτό τον τρόπο πληρωμής. Στο αντίγραφο της τραπεζικής εντολής θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του ΧΡΗΣΤΗ , ο οποίος προέβη στην αγορά.

γ. Εφόσον ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιλέγει την τηλεφωνική παραγγελία για την πραγματοποίηση των αγορών ρητώς αποδέχεται ότι έχει ενημερωθεί και αποδεχθεί το σύνολο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και ειδικά των όρων πώλησης και ιδιαιτέρα την τιμή των προϊόντων και τους όρους παράδοσης και αποστολής των προϊόντων.

 1. Δικαίωμα ελέγχου και μη αποδοχής της παραγγελίας.

Για τις παραγγελίες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με τον ΧΡΗΣΤΗ για να επαληθεύσει την ταυτότητά του πριν του αποστείλει την παραγγελία του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην δεχτεί την παραγγελία σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που το προϊόν δεν βρίσκεται διαθέσιμο ή αποσυρθεί κ.λ.π.

 1. Διαθεσιμότητα προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση δηλώνει ότι δύναται να πραγματοποιεί πωλήσεις των προϊόντων, που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της εντός των ορίων της διαθεσιμότητας αυτών και ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ενημερώνεται περί αυτού.

 1. Τιμές προϊόντων.
 2. Η επιχείρηση δηλώνει ότι το κόστος των προϊόντων μπορεί να μεταβάλλεται και συνακόλουθα να μεταβάλλονται και οι τιμές των προϊόντων, που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η επιχείρηση, επιπλέον, δηλώνει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθή εμφάνιση του συνόλου της ιστοσελίδας και επομένως τόσο οι τιμές των προϊόντων όσο και η περιγραφή τους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να παρέχει ορθή παρουσίαση των προϊόντων, όπως ενδέχεται π.χ λόγω διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας ή εκ γραφικής παραδρομής να συμπεριληφθούν στην παρουσίαση των προϊόντων λανθασμένες τιμές κ.λ.π.
 3. Η επιχείρηση δηλώνει, ότι οι παραγγελίες θα γίνονται δεκτές μόνο, εφόσον δεν υπάρχουν ουσιώδη λάθη στην περιγραφή των προϊόντων ή στις τιμές τους, όπως εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

III. Προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής και ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξ αποστάσεως αγοράς προϊόντων η επιχείρηση συνιστά στο ΧΡΗΣΤΗ, εφόσον διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε πολύ χαμηλή ή υψηλή τιμή ή παρουσιάζει προφανή σφάλματα στην περιγραφή του, πριν προχωρήσει στην παραγγελία του να επικοινωνήσει με το τμήμα Πωλήσεων (αριθμός τηλεφώνου 0030 2104002604) ή να αποστείλει e-mail στο [email protected]

 1. Τρόποι πληρωμής προϊόντων.

Η πληρωμή για την αγορά των προϊόντων πραγματοποιείται με αντικαταβολή και με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

 1. Πληρωμή με αντικαταβολή.

Εάν επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα πληρώσει τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση, με την παράδοση της παραγγελίας στο τόπο που έχει δηλώσει ως τόπο παράδοσης της παραγγελίας του. Τα παραγγελθέντα προϊόντα θα παραδίδονται στο ΧΡΗΣΤΗ μετά την καταβολή εκ μέρους του στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση, του τιμήματος της παραγγελίας και τυχόν εξόδων αποστολής, για τα οποία θα έχει ενημερωθεί ευκρινώς και λεπτομερώς πριν την επιλογή του εικονιδίου «Ολοκληρώστε την παραγγελία», εάν έχει προβεί σε ηλεκτρονική παραγγελία μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή πριν την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής παραγγελίας.  Για την υπηρεσία της αντικαταβολής η χρέωση είναι 4,40 ευρώ.

Η επιχείρηση δηλώνει και ο ΧΡΗΣΤΗΣ το αποδέχεται ότι διατηρεί το δικαίωμα μη υποστήριξης της δυνατότητας πληρωμής με αντικαταβολή σε κάποιες περιπτώσεις όπως π.χ. ενδεικτικά στην περίπτωση που απαιτείται να αποστείλει την παραγγελία σε απομακρυσμένο νησί ή εν γένει σε περιοχή που δεν παρέχεται αυτή η υπηρεσία από την εταιρεία μεταφορών. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα επικοινωνεί με τον ΧΡΗΣΤΗ με κάθε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να τον ενημερώσει για την μη ύπαρξη δυνατότητας πληρωμής με τον τρόπο αυτό, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει λάβει το αυτοματοποιημένο πρώτο email της επιχείρησης περί λήψης της παραγγελίας. 

 1. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΧΡΗΣΤΗΣ, ο οποίος θα προβεί σε ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας, επιλέξει ως τρόπο πληρωμής να εξοφλήσει την παραγγελία με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό η επιχείρηση θα επικοινωνήσει μαζί του για να του δώσει τον αριθμό του σχετικού λογαριασμού. Έπειτα οφείλει να αποστείλει το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο [email protected]  . Σε κάθε περίπτωση ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ενημερωθεί είτε τηλεφωνικά, είτε με αποστολή e-mail μόλις επιβεβαιώσει την σχετική κατάθεση η ατομική επιχείρηση.

 1. H επιχείρηση δηλώνει ότι όλοι οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής τελούν υπό τη ρητή επιφύλαξη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της πληρωμής με κάθε ένα από τους τρόπους αυτούς.
 2. Αποστολή & Παράδοση.
 3. Χρόνος παράδοσης προϊόντων.

Η επιχείρηση αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα, μέσω της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρεία ταχυμεταφορών είτε μέσω υπαλλήλου της στην διεύθυνση, που έχει δηλώσει ο ΧΡΗΣΤΗΣ ως τόπο παράδοσης της παραγγελίας, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας στη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τόσο τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών όσο και τον εν γένει τρόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων, μη φέροντας σε κάθε περίπτωση καμία ευθύνη σε περίπτωση μη παράδοσης των προϊόντων εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για λόγους που δεν οφείλονται στην επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σχετική με τα ανωτέρω θα ενημερώσει τον ΧΡΗΣΤΗ με κάθε νόμιμο τρόπο.

 1. Δαπάνη αποστολής.

Η  επιχείρηση δηλώνει ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για αγορές άνω των 40 ευρώ (εώς 2 κιλά). Για αγορές μικρότερες των 40 ευρώ η επιβάρυνση των μεταφορικών είναι 3,20 ευρώ, ενώ η υπηρεσία της αντικαταβολής 4,70 ευρώ. Για κάθε άλλη περίπτωση σχετικά με τα έξοδα για την παράδοση, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα έχει ενημερωθεί ευκρινώς και λεπτομερώς πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας του και την επιλογή του εικονιδίου «Ολοκληρώστε την παραγγελία» ή πριν την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιθυμεί να του αποσταλούν τα προϊόντα σε συντομότερο χρονικό διάστημα θα χρεώνεται επιπλέον και θα έχει εκ των προτέρων, πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας του την επιλογή του να αναφέρει την επιθυμία του στο «Σημειώσεις και ειδικά αιτήματα». Η επιχείρηση θα ενημερώνει με e-mail για τυχόν καθυστερήσεις στην παραγγελία του ΧΡΗΣΤΗ. 

III. Λοιποί όροι αποστολής.

 

 

α. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να δηλώσει ορθά και ολοκληρωμένα τα στοιχεία, που απαιτούνται για την παράδοση ειδάλλως η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για μη προσήκουσα παράδοση ή απώλεια των προϊόντων.

β. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να επιλέξει, για την παράδοση του προϊόντος ή των προϊόντων που αγόρασε, εταιρεία ταχυμεταφορών της επιλογής του, οπότε η επιχείρηση είναι αυτονόητο ότι δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη όπως π.χ. έγκαιρης και προσήκουσας παράδοσης του προϊόντος ή οποιαδήποτε δαπάνη αποστολής και ως τρόπος πληρωμής εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ δεν δύναται να επιλεγεί η αντικαταβολή

γ. Σε περιπτώσεις αποστολής δεμάτων, τα οποία περιέχουν παραγγελθέντα προϊόντα και το βάρος τους είναι μεγαλύτερο από δύο κιλά ή έχουν μεγάλο όγκο υπάρχει περίπτωση η αποστολή να γίνει με πρακτορείο μεταφορών και όχι με εταιρεία ταχυμεταφορών.

 1. Δικαιώματα Χρήστη – Εγγυήσεις.
 2. Σε περίπτωση ευθύνης της επιχείρησης για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας οποιουδήποτε προϊόντος ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δικαίωμα αντικατάστασης, διόρθωσης του προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων του ή μείωσης του τιμήματος, τηρούμενων όλων των κανόνων και των προϋποθέσεων περί αντικατάστασης ή υπαναχώρησης ή μείωσης του τιμήματος σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί πώλησης , της επιχείρησης επιφυλασσόμενης όλων των δικαιωμάτων της και κυρίως του ελέγχου περί υπάρξεως ή μη ελαττώματος ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας.
 3. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής, όπως π.χ. σεσουάρ ή τροχοί νυχιών κ.λ.π., η επιχείρηση αναλαμβάνει την επισκευή τους εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την αγορά του από το ΧΡΗΣΤΗ και εφόσον το πρόβλημα δεν οφείλεται σε κακή χρήση της συσκευής από τον ΧΡΗΣΤΗ, τηρουμένων των εκ του Νόμου προβλεπομένων.
 4. Αρχείο παραγγελιών.

Η  επιχείρηση ενημερώνει τον ΧΡΗΣΤΗ, ότι τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των παραγγελιών, στο οποίο δύναται να έχει πρόσβαση μέσω του εικονιδίου «Ο λογαριασμός μου».

Γ2. ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 1. Επιστροφή λόγω υπαναχώρησης από την πώληση.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα, τηρουμένης πάντα της σχετικής νομοθεσίας, να επιστρέψει το προϊόν ή τα προϊόντα, τα οποία αγόρασε σύμφωνα με την κάτωθι διαδικασία και εφόσον επιστρέψει και το παραστατικό πώλησης, που έχει λάβει από την επιχείρηση.

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά, στην οποία προέβη χωρίς να αναφέρει τους λόγους του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν αποκτήσει την φυσική κατοχή του προϊόντος.

 1. Προθεσμία και τρόπος άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης.

Στην ως άνω υπαναχώρηση ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να προβεί, εφόσον ενημερώσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας την  επιχείρηση κάνοντας οποιαδήποτε σαφή δήλωση με την οποία εκδηλώνει την σαφή του βούληση να υπαναχωρήσει από την αγορά και επιστρέφοντας πάντα το προϊόν στην επιχείρηση.

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη.
 2. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοίνωσε στην επιχείρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η ως άνω προθεσμία τηρείται εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.
 3. Τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι αποσφραγισμένα, χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, τροποποιημένα ή να έχουν υποστεί ζημία. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την επιχείρηση συνοδεύονται είτε από ένα καρτελάκι ή αυτοκόλλητη ετικέτα αναγνώρισης μιας χρήσης, τα οποία δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν είτε σε κάθε περίπτωση φέρουν ορισμένη συσκευασία, η οποία δεν θα πρέπει να έχει υποστεί ζημία προκείμενου είναι δυνατή η αποδοχή του επιστραφέντος προϊόντος από την επιχείρηση.

III. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δε θα πρέπει να χειριστεί τα προϊόντα με τέτοιο τρόπο που να αλλοιωθεί εν γένει η συσκευασία τους γιατί σε αντίθετη περίπτωση τα προϊόντα ενδέχεται να μην γίνουν δεκτά. Τα προϊόντα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επιστρέφονται πλήρη και αχρησιμοποίητα, στην αρχική τους συσκευασία. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ φέρει την ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό, που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

 1. Υποχρεώσεις επιχείρησης.
 2. Η επιχείρηση θα επιστρέψει κάθε δαπάνη, την οποία έλαβε από τον ΧΡΗΣΤΗ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
 3. Κατά παρέκκλιση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες που κατέβαλε ο ΧΡΗΣΤΗΣ π.χ εάν επέλεξε ταχύτερο τρόπο παράδοσης των προϊόντων με επιπλέον χρηματική επιβάρυνση από την κανονική.

III. Η επιστροφή των χρημάτων από την πλευρά της επιχείρησης θα γίνει με την χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Ειδικώς στην περίπτωση, που ο ΧΡΗΣΤΗΣ είχε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδείξει ο ΧΡΗΣΤΗΣ, που θα έχει γνωστοποιήσει ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση σαφούς δήλωσης με την οποία εκδηλώνει την σαφή του βούληση να υπαναχωρήσει από την αγορά. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υποδείξει τον τραπεζικό λογαριασμό ο ΧΡΗΣΤΗΣ και στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

 1. Η επιχείρηση μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
 2. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Ρητώς συμφωνείται ότι ο εκάστοτε ΧΡΗΣΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για λόγους υγιεινής σε περίπτωση, κατά την οποία έχει αγοράσει προϊόντα προσωπικής περιποίησης και υγιεινής όπως π.χ. ενδεικτικά βερνίκια νυχιών, ψαλιδάκια, κόπτες, τριχολαβίδες, λίμες, πινέλα, βούρτσες.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας